Waterproof cotton bucket hat with double brim

1,080,000

The cotton bucket hat with pierced plumb crown is made with double-brim in wool-blended fabric for versatile wear. Made from our special breathable waterproof cotton fabric which has a soft surface just like normal soft cotton fabric, the hat is waterproof under the light rain while toof wearing a cotton hat.

  • Giá cho một sản phẩm. Đối với đơn hàng B2B, vui lòng xem thêm thông tin về MOQ và gửi yêu cầu của bạn trong phần Thông tin B2B của trang này.
  • 100% waterproof cotton
  • Plumb crown
  • Measurements: crown height: 8.5cm, brim width: 5,5cm
  • Freesize (56 – 59 cm), with adjustable band inside
Danh mục: Từ khóa:

Mô tả